M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumtork (3V Cogeim)

Multidry består av en behållare med plan botten och cylindrisk vägg som med en fläns ansluts till ett kupat lock. Hela behållaren samt rörverk och lock kan upphettas och kylas. Anslutning av bottendel till lock kan göras med snabbspännen eller med ett bajonettsystem. Rörverket har två armar och kan höjas och sänkas som på en filternutsch. 

Läs mer hos 3V Cogeim

  • Skonsam torkning av värmekänslig produkt möjlig
  • Effektiv värmeöverföring och blandning tack vare rörverkets form
  • Helt sluten torkprocess
  • Mobil produktbehållare på hjul
  • CIP-rengöring
  • Hög fyllnadsgrad
TopContent: ProductGroup (8853)
Default.Master