M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Valstork

Valstork, Gouda 2017

Produkten som ska torkas är i flytande fas och påförs den heta valsen i ett tunt skikt, varefter den med en kniv skrapas av som en torr film. Påföringsvalsarnas knådande effekt och skrapknivens avlägsnande av torkad produkt gör valstorken till en unik torkmetod för högviskösa och kletande produkter. Valstorkar finns i utförande som enkelvalsar (är alltid försedda med påföringsvalsar) eller dubbelvalsar (saknar oftast påföringsvalsar) om produkten påförs mellan valsarna. Valsarna värms med ånga.

Läs mer hos GMF Gouda

  • Hög produktkvalitet tack vare kort värmeexponering av produkten
  • Lämplig för högviskösa och kladdiga produkter
  • Låg energiförbrukning
  • Enkel och robust konstruktion
  • Dammfri torkmetod
  • Finns i kapslat utförande för kombinerad vals-vakuumtorkning
TopContent: ProductGroup (8853)
Default.Master