M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kartonnerare modell C-ET (Christ)

Christ kartonnerare modell C-ET är en enkel och kompakt kartonnerare av horisonell modell, sk "sideloader" för kapaciteter upp till 100 produkter/minut. C-ET hanterar förvikta kartongkapslar med både flikförslutning och/eller smältlimsförsluting.

TopContent: ProductGroup (9576)
Default.Master