M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ASR Automatisk Sensorrengöring

Styrs automatiskt från den till utrustningen hörande mätförstärkaren K100 eller Dialog. Under rengöringsprocessen låses mätförstärkarens utsignal. En elektrolys skapar väte och syre på ytan av metallelektroden. Båda gaserna är redoxaktiva och löser upp fett, kalk, rost och t o m manganoxid.

 

 

TopContent: ProductGroup (8885)
Default.Master