M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mätsystem Krypton® DIS

Mätsystem för fritt klor, klordioxid, ozon och väteperoxid.

Mätsystemet Krypton® DES innehåller allt du behöver för desinfektionsmätning: instrument, sensor, armatur och kablage.

Systemet används för att mäta fritt klor, klordioxid, ozon och väteperoxid. Mätparameter och mätområde kan väljas i menyn. Den integrerade armaturen Argon® Stabiflow säkerställer ett konstant flöde av ca. 30 l/timme. Detta gör att systemet tillhandahåller stabila, noggranna och tillförlitliga mätvärden. Flödesvariationer påverkar inte mätresultatet så länge tilloppsflödet överstiger 35 l/h.

  • Exakt desinfektionsmätning med konstant flöde
  • Lågt underhåll med automatisk sensorrengöring ASR®

Applikationer:

  • Dricksvatten
  • Desinfektion
  • Poolvatten
TopContent: ProductGroup (8885)
Default.Master