M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SUPERFRAC®

Superfrac har en unik förmåga till tvärsnittsfördelning av vätskefasen vilket i sin tur leder till större aktiv yta.

Den unika kombinationen av konstruktionsstrategier hos SUPERFRAC® borgar för hög kapacitet och maximal vätske/gaskontakt vid ett effektivt utbrett tvärflöde på kolonnbotten.

TopContent: ProductGroup (11184)
Default.Master