M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ULTRAFRAC®

Vid ökat flöde stiger separationseffektiviteten ända upp till 90% av den teoretiskt möjliga som man når då kolonnen flödar över.

ULTRA-FRAC® är nästa logiska steg för ökad kapacitet i befintliga kolonner. Med dessa bottnar får kolonnen en ordentlig kapacitetshöjning till en rimlig investeringsnivå. Konstruktionen är skumdämpande med en ytterst effektiv vätske/gaskontakt.

TopContent: ProductGroup (11184)
Default.Master