M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Bärbotten

Varje packad bädd behöver en bärbotten som:

  • Fysiskt bibehåller och stöttar bädden
  • Har en öppen ytarea för att tillåta obegränsat motströmsflöde av vätska och ånga.

Strukturerad packning
Strukturerad packning behöver bärbotten i form av en enkel, öppen gallerstruktur.

Dumpad packning
Med dumpad packning (fyllkroppar) rekommenderas stöd som ger separat passage för vätske- och ångflödet så de två flödena inte konkurrera om samma öppning. Felaktig utformad bärbotten kan begränsa kolonnens kapacitet.

TopContent: ProductGroup (10847)
Default.Master