M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mataranordningar

För att uppnå önskad kolonnprestanda krävs korrekt hantering av den vätska och ånga in i kolonnen.

De olika typer av flöden eller inlopp i en kolonn kan vara i form av vätska och ånga eller endast vätska eller ånga. Vi har en mängd olika produkter som är konstruerade för att hantera var och en av dessa.

Vid framtagning av en vätskematningsanordning tas bland annat följande i beaktning:

  • Typ av fördelare
  • Förväntad fördelarprestanda
  • Flödeshastigheten för vätska och ånga
  • Driftspann
TopContent: ProductGroup (10847)
Default.Master