M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stabiliseringsplatta

Dumpad packning
Fluidisering av dumpad packning (fyllkroppar) kan ske och är svårt att förutsäga. Därför rekommenderas en stabiliseringplatta över bädden.

Strukturerad packning
Stabiliseringsplatta för strukturerad packning rekommenderas när det finns risk för förflyttning av packningen vid drift problem.

TopContent: ProductGroup (10847)
Default.Master