M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FLEXIPAC®HC®

Odelad packning 50-750 mm diameter därefter segmenterad. Packning för lägre tryckfall, högre kapacitet och förbättrad prestanda.

FLEXPAC®HC® är en strukturerad packning för kolonner där vi behöver öka kapaciteten och samtidigt reducera tryckfallet i både nya och existerande anläggningar. Varje lager packning har i topp och botten en specifik veckning som eliminerar tvära ändringar i flödesriktningen så att vätske- och gasfaserna kan passera med minskad tendens till flödning.

TopContent: ProductGroup (11187)
Default.Master