M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

INTALOX®

Odelad packning 50 - 750 mm diameter därefter segmenterad. Packningen är vinklad 45 Y) alt. 60 X) till horisontalplanet.

INTALOX® har en yta med effektiv textur, vilken kombinerad med en patenterad omkastande korrugering, bidrar till en strukturerad packning med hög kapacitet, lågt tryckfall och utmärkta vätningsegenskaper.

TopContent: ProductGroup (11187)
Default.Master