M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Wire Gauze packing (viranätspackning)

Strukturerad packning för höga vakuum, låga vätskeflöden men hög separationsgrad. Speciellt andvändbar inom farmaceptisk industri.

Koch-Glitsch vävda packning är sedan lång tid känd för destillationsapplikationer med ett maximalt antal teoretiska steg per bäddhöjd och är speciellt effektiv i medier med närliggande kokpunkter som isotopseparation eller i laboratoriemiljö.

TopContent: ProductGroup (11187)
Default.Master