M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kompressor - SB-serien (nsb)

Fördelar:

 • Nästan ingen gastemperaturshöjning
 • Lågt slitage
 • Minskade underhållskostnader
 • Minskade driftstopp - kort stopptid vid service
 • Hög driftsäkerhet
 • Låg ljudnivå

Användningsområden:

 • För explosiva gaser
 • När det finns risk för polymerisation eller reaktion vid stigande kompressionstemperaturer
 • När oljefri komprimering krävs
 • För gasåtervinningsanläggningar
 • Även för gasskrubbning
 • För korrosiva miljöer eller applikationer
TopContent: ProductGroup (9724)
Default.Master