M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konduktivitetsmätare DIGOX 602 doc

Digox602, DrThiedig

Med Digox 602 dac har du ett universellt mätinstrument för avgasad sur konduktivitet. I den kompakta designen, har du först en dubbel konduktivitetmätning inklusive ett katjonfilter, automatisk avluftning och pH-beräkning enligt VGB-S006, sedan en separerande avgasningsenhet med konduktivitetsmätningar före och efter avgasning.

Fördelar:

  • Avgasning och mätning av alla konduktiviteter vid samma och inte förhöjd provtemperatur
  • Ingen uppvärmning, därför inga utsläpp av andra flyktiga syror
  • Kräver ingen inert gas, luftkonditionering görs med hjälp av luftbehandling
  • Hög återvinning av avgasad kolsyra
TopContent: ProductGroup (8889)
Default.Master