M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konduktivitetsmätare för industri

Stratos Pro Cond, Knick

Läs mer om Memosens här

Stratos MS

KN-Stratos Pro pHPrisvärt och digitalt Memosens-instrument. 1-kanalsenhet för digital mätning av valbart pH, konduktivitet eller syre.

Konfigurerbar för önskad parameter på mätplatsen. Intuitiv användning med stöd av ikoner, vanlig text och bakgrundsbelyst display.

 • Mätning med digitala och Memosens-sensorer
 • En enhet för pH / ORP, konduktivitet eller syre, konfigurerbar
 • Omfattande funktioner och stor flexibilitet möjliggör universell tillämpning
 • Godkänd för Ex Zone 2  enl IECEx, ATEX
 • Bakgrundsbelyst display i två färger: vit för mätning, röd för larm
 • VariPower-strömförsörjning för alla behov
 • Mycket enkelt beställningssystem

Stratos EVO

KN-Stratos Pro pHMultiparameterenhet för analoga, digitala och Memosens-sensorer. HighPower-matning för mätning med optiska syresensorer och anslutning av externa 2-trådstransmittrar.

 • Multiparameterinstrument för analoga, digitala och Memosens-sensorer
 • En enhet för pH / ORP, konduktivitet eller syre, konfigurerbar
 • HighPower-matning för mätning med optiska syresensorer
 • Strömförsörjning och signalbehandling för externa 2-trådstransmittrar för tryck och temperatur
 • Flödesmätning och övervakning med extern flödessensor
 • Godkänd för Ex Zone 2  enl IECEx, ATEX

Stratos Pro pHKN-Stratos Pro pH

Stratos Pro pH har en stor widescreendisplay med färgad bakgrundsbelysning och parallell temperaturvisning. Belysningen är vit i vanligt mätläge och växlar mellan 6 olika färger beroende på driftläget. Vid larm blir displayen röd och visningsvärdena blinkar. Instrumentet kontrollerar elektroden både under mätning och kalibrering. Vid igensättning eller haveri larmar instrumentet både via display och slutande relä. Vid krävande mätningar i förorenade lösningar kan instrumentet användas tillsammans med armatur med avspolning.
Instrumentet har 4 st reläer. De arbetar som lågt/högt gränsvärde, larm för defekt elektrod samt för automatisk avspolning av elektrod. Reläerna kan även styra doseringspumpar via inbyggd PID-regulator.
Det finns anslutning till analoga och digitala sensorer (Memosens) med kraftigt utökad sensordiagnostik.

 • Svensk manual
 • 4- och 2-trådsmatning
 • Galvaniskt separerade in- och utgångar med åskskydd
 • Kontinuerlig elektrodkontroll
 • Tidsstyrd avspolningsfunktion
 • För Ex och icke Ex-tillämpningar
 • PID-regulator
 • 3 års garanti

Protos CondKN-Protos

Protos Cond kan enkelt kompletteras med en extra mätmodul för konduktivitet, pH eller syre. Instrumentet har en stor och tydlig belyst display med parallell temperaturvisning.

Instrumentet har automatisk temperaturkompensering med fast temperaturkonstant, alternativt kompensering för naturliga vatten enligt DIN 38 404/EN 27 888.

Instrumentet kan också levereras med kompensation med avseende på förekomst av NaOH, NaCl, HCl, NH3. Allternativt koncentrationsmätning av HNO3, H2SO4, HCl, NaOH, NaCl. Protos Cond har internt minne för kalibrering inkl tid och datum.

Instrumentet har 4 st reläer. De kan fritt programmeras för gränsläge, larm för defekt elektrod eller avspolning av sensor.

 • Svensk menytext
 • Svensk manual
 • Galvaniskt separerade in- och utgångar med åskskydd
 • Kompletterbar med extra modul
 • Funktion för beräkning av pH utifrån sur konduktivitet
 • Enkel att kalibrera och använda
 • 3 års garanti

 

TopContent: ProductGroup (8889)
Default.Master