M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konduktivitetsmätare för lab

Konduktivitetsmätare för lab

Konduktivitetsmätare och multiinstrument för mätning på laboratorier

inoLab® är en serie labinstrument under ständig utveckling. De många valmöjligheterna får instrumentet att passa in i de flesta labmiljöer, från enklare rutinmätningar till avancerad kontroll med fullständig dokumentation enligt GLP.

Instrumenten kan levereras komplett med sensor, sensorhållare och tillbehör. Kontakta oss för mer information om de olika valmöjligheterna.

Konduktivitetsmätare för lab - 7110-7310

7110

  • Basutförande för enklare rutinkontroller

 7310

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation 
  • Datalagring med GLP-stöd - USB-utgång Produktblad 

 

Multi 9310, 9420 & 9430

Konduktivitetsmätare, multi, 9310, 9420-9430

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation 
  • Störningsfri mätning med digitala sensorer 
  • Mixa och matcha – pH, konduktivitet och syre – 1, 2 eller 3 kanaler 
  • Plug and play – instrumentet känner automatiskt av vilken parameter som ska mätas
TopContent: ProductGroup (8889)
Default.Master