M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mätsystem CatCon 6 delta

CatCon6, DrThiedig

Mätsystem för total och sur konduktivitet med beräknat pH-värde.
Mäteneheten består av mätomvandlaren Con 6 m och det intelligenta katjonfiltret CatControl 6. Den används för mätning av kontinuerlig konduktivitet före och efter en jonbytarkolonn med katjonfilter.

Tekniska egenskaper:

  • Beräkning av pH-värde i intervallet från pH 7,5 till 10,5
  • Samtidig mätning av både konduktivitet, temperatur och kontroll av provflöde
  • Valbart linjär och icke-linjär temperaturkompensation för varierande föroreningar i mycket rena vatten
  • Två analoga utgångar med HART-protokoll
  • Fritt programmerbara reläkontakter i 4-ledarversion (spolning, alarm, 2x gränsvärde)
TopContent: ProductGroup (8889)
Default.Master