M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Enkel- och dubbelsilar

Enkel- och dubbelsilar, Airpel 2017

Enkel- och dubbelsilar för filtrering av vätskor upp till 270 m3/h.

AIRPEL silar är en gjuten konstruktion. Silarna är framtagna för att rena produkter och skydda pumpar, rörsystem och processutrustning från partiklar. Filtreringen sker från silkorgens insida och ut, så föroreningarna hamnar i korgen som lätt kan lyftas ut för rengöring. När filtreringen kan avbrytas för rengöring används AIRPEL enkelsil, om filtreringen ej kan avbrytas vid rengöring används AIRPEL dubbelsil.

Användningsområden:

 • Intagsvatten
 • Kylvatten
 • Skydd för pumpar
 • Skydd för värmeväxlare
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Produktrening
 • Oljor, kemikalier

Fördelar:

 • Solid, stark konstruktion
 • Stora silytor
 • Lågt tryckfall
 • Lätt att sköta
 • Låga underhållskostnader
TopContent: ProductGroup (11016)
Default.Master