M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

667-UV sekundär kalibreringsstandard i UV-området

667-UV5 filter holmiumoxid upplöst i perklorsyra lämpar sig för att testa fotometrars våglängdsnoggrannhet både i UV- och i synliga området. Holmiumoxid visar ett spektrum med många karakteristiska toppar.

Filtret med holmiumperkloratlösningen placeras i mätstrålen. Mätningen utförs med en liten slitsbredd (t.ex. 1 nm). Utför flera mätningar för att få fram korrekt medelvärde och på så sätt undvik mätfel. De exakta toppositionerna vid 241,15 nm, 287,15 nm, 361,5 nm och 536,3 nm bestäms och jämförs med värdena i certifikatet. Avvikelser bör inte vara större än 1 nm i de ultravioletta området och 3 nm i det synliga området.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master