M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Aneroba kyvetter

Cellerna i denna serie kan förslutas lufttätt, eller tillåta mätning utan luft.
Typ 117-cellerna har en standardiserad ISO GL 14 glasfibertråd och är förseglade med en skruvlock. Alla celler i denna grupp har standardyttermått så att de passar in i alla vanliga spektrofotometrar. Genom att använda en kombination av ett skruvlock med ett centralt hål och en silikontätning (septum) kan cellen fyllas (med vätskor eller gaser) och tömmas genom punktering av septumet med nålen hos en injektionsspruta. En cell som är förseglad på detta sätt kan motstå tryck på upp till 3 bar även efter det att nålen har avlägsnats.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master