M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Dye-laser kyvetter

Dye-laser kyvetter används i en dye-laser för att hålla färgämnet i vilken laserljus produceras. Eftersom det finns i den optiska resonatorn måste kyvetten uppfylla högsta optiska specifikationer.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master