M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Flödeskyvetter

Kontinuerlig mätning av absorbans.

Vid utformningen av alla Hellmas flödeskyvetter vidtas en eller alla av följande åtgärder för att bekämpa problemet:

  • En pyramidformad kavitet, i vilken bubblorna kan stiga och därmed stör de inte mätningen förs in ovanför mätkammaren (t.ex. kyvettserie 176).
  • Flödeskyvetter utsätts för en speciell behandling som minskar vidhäftning av bubblor till ytorna i mätkammaren.
  • Kanalen som går från inloppsröret till utloppsröret är utformad för att ha minimala förändringar i tvärsnitt (t.ex. kyvettserie 178).
TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master