M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter enl TECHNICON metoden

Vår kyvettmodell 179 är en speciell typ av kyvett som används för kontinuerliga flödesmätningar enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar är provet i inloppsröret indelad i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra. Den unika kyvettdesignen innehåller en "av-bubblande" kammare vid inloppet av kyvetten där luftbubblorna i provet, som alla är av samma storlek, tas bort.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master