M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter för extrema temperaturer

Kyvetterna i denna serie är avsedda för tillämpningar där kyvetterna utsätts för extrema temperaturer, tack vare mycket liten värmeutvidningskoefficient av kvarts. De finns i rektangulär eller cylindrisk form och är tillverkade av kvarts.

Dessa kyvetter är utrustade med en kvarts till Duran (Pyrex) graderad tätning, så att de kan förseglas genom smältning och kan sammansmältas med andra delar inom en glasapparat eller för tillämpningar vid extrema temperaturer.

Kvartskyvetter klarar temperaturer upp till 900°C utan problem. Användnings vid låga temperaturer är inte är inte oproblematiskt och kräver försiktighet. Å ena sidan är det möjligt att kyla en tom kyvett ned till några få Kelvin utan att förstöra den. Å andra sidan kommer samma kyvett fylld med vatten att brista strax under fryspunkten även om den inte är förseglad. Anledningen till detta är expansionen av vatten under frysning.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master