M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter för HPLC

Flödeskyvetterna som är en komponent av detektorsystemet i ett HPLC-instrument kännetecknas av följande:

  • Liten mätkammarvolym, såsom 8 μI, för maximal upplösning
  • Rostfria stålrör som limmas på plats med hjälp av en process som patenterats av Hellma, vilket resulterar i hög tryckhållfasthet.

Dessa kyvetter används i läkemedelsindustrin och i kvalitetskontroll för analys av den temporala upplösningen under utsättningen av en aktiv ingrediens (t.ex. i tabletter: TDA - Tablet Dissolution Analysis).

De viktigaste egenskaperna hos dessa kyvetter är:

  • Möjligheten till automatisk mätning i 6 till 8 kanaler
  • Undertryckandet av bildandet av bubblor
  • Extra ljusbanor från 1 mm till 100 mm - justerbara, utbytbara och täta kontaktdon
TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master