M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter för TDA

Med hjälp av dessa fyrarumskyvetter kan frisättningen av en aktiv ingrediens i tabletter mätas i upp till 16 kammare i vanliga spektrofotometrar. Kyvetternas mått för utvändig bredd, avstånd mellan kamrar, hålstorlek och mitthöjd samt vilken typ av kontaktdon kan byggas enligt specifikationerna för våra kunder.

Kyvett modell 179 är en speciell typ av kyvetter som används för kontinuerlig flödesmätning enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar delas provet i inloppsröret in i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra. Kyvettens unika design innehåller en "av-bubblande" kammare vid kyvettens inloppet där luftbubblorna i provet, som alla är av samma storlek, tas bort.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master