M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter med magnetomrörare

Användningen av magnetomrörare kräver särskild utformning av kyvetten. Basen, som är gjord av svart kvarts eller glas, är utrustad med en cirkulär hålighet för den magnetiska stången.

Eftersom den magnetiska stången är innesluten inom basen stör den inte ljusstrålen. Denna design är också införlivad i semi-mikro-kyvetter.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master