M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kyvetter med tömning

Sugkyvetter är utformade så att provet som skall analyseras kan införas och sugas ut utan att avlägsna kyvetten från fotometern. Sugkyvetter är utrustade med en avtagbar tratt vars stora öppning ger säker och enkel fyllning.

Kyvetterna töms genom en kanal som löper från kyvettens bas och upp för en av sidoväggarna. Några av sugkyvetterna är försedda med en "suction control block" på en av sidoväggarna.

"Suction control blocks" har ett fingertätning samt en anslutning för en sugpump, som bör hållas igång kontinuerligt. Dessa kyvetter kan enkelt tömmas genom att täcka öppningen av sifonen i styrblocket.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master