M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mikrokyvetter, ~700 µl

En mikrokyvett har en något mindre volym än den hos en semi-mikrokyvett. Det är antingen en rektangulär kyvett med en inre bredd på upp till 2 mm eller en cylindrisk kyvett med en inre diameter på upp till 5 mm.

Ljusstrålens tvärsektionsarea bör väljas så att den är mindre än den inre bredden. Detta garanterar att sidoväggarna och basen inte kommer i kontakt med ljusstrålen.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master