M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Synligt ljus - Kalibreringsstandard

Kalibreringssetet består av tre grå glasfilter för kontroll av absorbansnoggrannheten och ett holmium oxidglasfilter för kontroll av våglängdsnoggrannheten.

  • Glasfiltren är monterade i aluminiumramar. De är konstruerade för användning med standard 10 mm kyvetthållare försedd med spektrofotometrar. 
  • Setet, tillsammans med en tom montering, levereras i en stadig trälåda. För identifieringssyfte har varje sets filtermontering ett ingraverat nummer. 
  • Varje filters absorptionsvärden är noterade i det medföljande kalibreringscertifikatet. En kopia av värdena finns på insidan av lådans lock för laboratoriebruk.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master