M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Temperaturkontrollerade kyvetter

Temperaturkontrollerade kyvetter används främst inom klinisk kemi, där det är nödvändigt att bibehålla en specifik och konstant temperatur under mätningen av ett prov.

  • I dessa kyvetter är mätkammaren omgiven av en värmebeklädnad.
  • På grund av särskilda villkor för uppvärmning levereras alla temperaturkontrollerade kyvetter som kvartskyvetter. Termostaten ansluts med hjälp av kvartsrör.
  • Kyvetter i 165-serien lämpar sig även för polarimetriska mätningar.
TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master