M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

TrayCell - Mikrocell med fiberoptik

TrayCell är en fiberoptisk mikrokyvett. Den är utformad för mätning av DNA / RNA-prover och möjliggör mycket noggrann analys av ytterst små prover med anmärkningsvärd reproducerbarhet.

  • Dimensionerna hos kyvetten är likvärdiga med en standardkyvett för att arbeta i nästan alla spektrofotometrar.
  • Under fyllning- och rengöringsfasen förblir kyvetten i fotometern. Det garanterar en kontinuerlig identisk position av öppningen i ljusstrålen och ingen variation av resultaten i jämförelse med referensmätningen.
  • Efter att man har avlägsnat det övre höljet, pipetteras provet som skall mätas direkt på ytan av mätkyvetten. 4 till 5 pl räcker! När locket sätts på igen kan provet mätas.
TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master