M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ultramikrokyvetter, ~5 - 160 µl

En ultramikrokyvett är en rektangulär kyvett som delas in i olika typer:

Ultramikrokyvetter 105,200-105,204

Ibland när man arbetar med DNA eller RNA, kan en svårighet vara att det endast finns mycket små mängder prov tillgängliga för fotometriska mätningar i biokemisk analys. Vidare har sådana prover ofta en mycket låg specifik absorption och ljusbanan kan inte reduceras bortom en viss punkt. Ultramikrokyveter har utformats särskilt för situationer där mätningar av små provvolymer (ner till 50 μI) krävs.

Dessa kyvetter passar in i alla standardkyvetthållare. Den översta sektionen är konstruerad så att kapillärverkan förhindras. Kyvetterna är konstruerade så att fyllning och tömning enkelt kan utföras med vanliga pipettspetsar.

Ultramikrokyvetter 105,210 och 105,211

Dessa kyvetter är konstruerade för spektrala photometrical mätningar av extremt små volymer. Trots mätkammarens extremt lilla volym, är kammarens öppning tillräckligt stor för korrekt placering i strålgången.

TopContent: ProductGroup (10965)
Default.Master