M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

OxiTop®-C/B, mäthuvuden

Mäthuvuden för biogasapplikationer

  • Lång livslängd - hållbart mot svavelväte
  • Exakt dokumentation - upp till 360 datapunkter
  • Lämplig för långtidstester - mätningar längre än 3 månader

Testning av biogas

OxiTop®-C/B mäthuvud är en ny och innovativ produkt till OxiTop®-serien. Den modifierade tryckgivaren tål svavelväte i biogasprover. Och det är lätt att urskilja: Det gröna höljet visar skillnaden mot det klassiska standardmäthuvudet OxiTop®-C. För programmering och dataöverföring används styrenhet OC 110.

TopContent: ProductGroup (35846)
Default.Master