M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Dubbelskruvpump - Fristam FDS

Dubbelskruvpump FDS, Fristam Pumpen

Fristam FDS är idealisk för de mest viskösa produkter samtidigt som den är kapabel att uppnå så höga hastigheter som 3600 min-1. Följaktligen kan den transportera stora mängder av lågviskösa medier, t.ex. vatten eller tvättmedelslösning (CIP-lösningar) vilket eliminerar behovet av en extra pump för rengöring (CIP-Return pump). Fristam FDS kan utan problem hantera både extrema viskositeter och höga laster och klarar enkelt höga differenstryck utan överhettning.

 • För extremt höga och låga viskositeter
 • För låga och förhöjda temperaturer
 • Skonsam produkthantering
 • Låg pulsation
 • Otrolig tryck- och sugkapacitet
 • Kompakt
 • Lång livslängd
 • Nötningsbeständig
 • Maximal hygien, även aseptisk
 • För produktion och CIP
 • Maximal applikationsflexibilitet 
 • Horisontell och vertikal montering
 • Enkelt underhåll och reparation
 • Hög verkningsgrad
TopContent: ProductGroup (9484)
Default.Master