M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FilterMag

FilterMag 2017

FilterMAG förlänger livslängden på din motor! 

Problem och bakgrund

Slitaget i en diesel- eller bensinmotor påverkas av mängden slitagepartiklar som finns i oljan och som cirkulerar i motorn. De skadligaste partiklarna är mindre än 25 mikron (25/1000- dels mm). De flesta motoroljefilter klarar inte av att filtrera partiklar som är mindre än ca 25 mikron.   Detta betyder att de skadligaste partiklarna passerar filtret och orsakar slitage på motorns rörliga delar, bl a de viktiga främre och bakre vevaxeltätningarna som vid långvarigt slitage orsakar läckage. De farligaste partiklarna som motorn egenproducerar är de små järnpartiklar från kolvringsslitage som ligger på ca 10 mikron i storlek och som således passerar genom ett befintligt standardfilter.   Som storleksjämförelse kan nämnas att ett sandkorn är ca 200 mikron stort och diametern på ett hårstrå är ca 70 mikron. Ett sandkorn är alltså i detta sammanhang en gigantisk partikel, eller hur?  För att öka livslängden på en motor bör man försöka minska mängden av partiklar i oljan som är mindre än ca 25 mikron och på så sätt minimera slitaget.  

Om motorns inre slitage minskas ger detta mindre friktionsförluster, lägre bränsleförbrukning och förbättrade avgasemissioner. General Motors har genomfört noggranna tester och säger i sin rapport bl a att ”De minsta partiklar som de flesta filter fångar upp med hög effektivitet är i storleksordningen 25-40 mikron, beroende på filterfabrikat” men påpekar vikten av att kontrollera slitagepartiklar i området 2-20 mikron i oljan för att minska slitaget. Man säger också i rapporten att ”om man filtrerar bort partiklar ned till 2 mikron reduceras slitaget i motorn med mer än 90%”.   

FilterMAG löser problemet

Med FilterMAG kan magnetiska partiklar ned till 2 mikron avskiljas ur oljan på ett mycket enkelt sätt. FilterMAG  tillverkas av Neodymium magneter som ger ett extremt starkt magnetfält som genom sin konstruktion koncentreras in i oljefiltret. På utsidan av FilterMAG är magnetstyrkan noll vilket betyder att inga eventuella instrument eller elektronik störs. Styrkan i magneter har ökat de senaste åren och inom gruppen ”Rare Earth Magnets” har man idag magneter med oerhört starka magnetfält som arbetar utan att elektrisk energi tillförs. FilterMAG tillverkas av Neodymium som är en typ av Rare Earth Magnet och är den enda typ av filtermagnet på marknaden som använder denna typ av magnetutförande.   

FilterMAG är mycket enkel att installera på Ditt oljefilter, magnetkraften gör att den fastnar direkt  på filtret och börjar göra sitt jobb. Livstids garanti och omedelbar effekt gör FilterMAG till en mycket intressent lösning. En av de viktigaste effekterna med FilterMAG är att slitaget på främre och bakre vevaxeltätning försvinner vilket betyder att eventuellt läckage förhindras. Andra fördelar Du får med FilterMAG är bl a mindre friktionsförlust i motorn, lägre bränsleförbrukning samt förbättrade avgasemissioner. En annan effekt är att andelen icke magnetiska slitagepartiklar minskar när de magnetiska partiklarna avlägsnas.

Analysresultat

På denna pdf - Provningsrapport - kan du se resultatet vid kontroll av partikelfördelningen på ett filter med monterad FilterMAG på en marinmotor efter ca 300 timmars drift. Analysen är gjord av Bodycote Materials Testing AB. Resultatet visar att 99% av uppfångade partiklar är mindre än 25 mikron och alltså för små för att fastna i ett konventionellt motorfilter.

FilterMAG insidanInsidan på ett filterelement med FilterMAG installerat

 

 

 

 

 

 

 

 

SS250FilterMAG SS250, SS300 och SS365

SS- och MC-serien är avsedda för lättare lastbilar, personbilar och mindre marinmotorer samt motorcyklar. SS-serien finns för filter med dia 63 mm -  99 mm. MC-serien finns för filter med dia 63mm - 87 mm.

 

 

SS300FilterMAG MC300 och MB300

SS- och MC-serien är avsedda för lättare lastbilar, personbilar och mindre marinmotorer samt motorcyklar. SS-serien finns för filter med dia 63 mm -  99 mm. MC-serien finns för filter med dia 63mm - 87 mm.

 

  

TM180 FilterMAG TM180 och TM360

Typ TM, transmissionsmagnet är framtagen för att magnetiskt dra till sig och hålla de miljontals stålpartiklar som cirkulerar i transmissionsoljan. Partiklar som är för små för att fångas av ett standardfilter. Fäst magneten vid sumpen på transmissionen och TM börjar direkt att rena oljan utan något som helst tryckfall.

 

TopContent: ProductGroup (12165)
Default.Master