M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Klumpbrytare (EMDE)

Sönderdelning av agglomerat och klumpar i pulverformiga produkter, t.ex. socker, kalk, m.m. Enaxliga klumpbrytare används för att samtidigt dela klumpbildningar och luckra upp produkten. Dubbelaxligt utförande sönderdelar hårda klumpar och agglomerat till en definierad storlek.

  • Enkel robust konstruktion
  • Låg bygghöjd
  • Sönderdelar ner till 5 mm
TopContent: ProductGroup (9702)
Default.Master