M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kulkvarnar och rörverkskulkvarnar

AHM Alpine

Rörverkskulkvarn - AHM

AHM rörverkskulkvarn har utvecklats speciellt för suspensioner med goda flödesegenskaper där en snäv partikeldistribution och hög finhet hos slutprodukten efterfrågas.

 • Slutet horisontellt utförande för både enkelpassage och kretsloppsdrift
 • Universellt användningsområde
 • Maskinstorlekar för både laboratorieapplikationer och för storskalig produktion
 • Rotorn och kvarnhusets modulära uppbyggnad gör slitskydden lätta att byta
 • Utför underhåll utan att tömma kvarnen
 • Lätt att komma åt vid rengöring och service

Rörverkskulkvarn - ANR

 • Vertikal kvarn med öppen design
 • Lämplig för superfin malning av kalciumkarbonat och andra mineralpulver i slurryform
 • Lämplig för kontinuerlig drift
 • Lågt underhåll
 • Keramiskt slitageskydd säkerställer hög vithetsgrad
 • Kostnadseffektiv

Kulkvarn S.O.

 • Kulkvarn för torrmalning av hårda material, särskilt inom det ultrafina intervallet <10 µm i kretsloppssdrift med en ALPINE vindsikt
 • Maltrumman är lagrad i vattenkylda, oljesmorda lager
 • Maltrumma fodrad med slitplåtar av volframkarbid (eller med) Silex eller keramiska element vid krav på malning utan järnföroreningar
 • Typ av malelement beroende av inklädnad

Kvarn för torra produkter - ATR

 • Kvarn för torra superfina produkter med finhet ned till ca. 80% < 2 µm och med stor specifik yta
 • Kvarnhus med dubbla väggar för att möjliggöra vattenkylning
 • Kvarnen arbetar i kretslopp tillsammans med Hosokawa Alpine Turboplex ultrafina vindsiktar
TopContent: ProductGroup (9702)
Default.Master