M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Strålkvarnar

AFG Alpine

Jetstrålkvarn - AFG

  • LUFT/GASmunstycken som sitter runt periferin av malningskammaren
  • Sikthjul som sitter horisontellt i vindsiktens övre del
  • Kontamineringsfri malning med låg temperaturhöjning
  • Enkel rengöring tack vare att övre delen av vindsikten och kvarnhuset är öppningsbara

Jetstrålkvarn - TFG

  • TFG är en processteknisk variant av AFG anpassad för toner, pulverlacker och pigmentindustrin
  • TFG erbjuder enkel rengöring och därmed snabba produktbyten
  • Eftersom malningskammarens botten är platt fastnar endast minimalt med rester efter malningen
  • Sikthjulet drivs via en vertikalt sittande axel

Jetstrålkvarn - TTG Turbo Twin

TTG är en tekniskt förbättrad variant av fluidised bed jetkvarn med ny och patenterat turbo twin sikthjul. Detta resulterar i maximala finhetsvärden eller en ökad kapacitet vid samma finhet och högre luftflöde. Samtidigt nås minskad energiförbrukning.

TopContent: ProductGroup (9702)
Default.Master