M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Hålskivekvarnar typ ML (FrymaKoruma)

2017

Produkter som med fördel kan bearbetas är t ex frukt och grönsaker, bär, nötter, fiskrens och andra restprodukter samt filterpresskakor. Ett mycket stort urval av hålskivor möjliggör allt från grov sönderdelning till produktion av fina puréer. Kapaciteter från 200 kg/h till 40.000 kg/h.

  • Enkelt handhavande
  • Lätt att rengöra
  • Hög reproducerbarhet
  • Minimala produktförluster
  • Robust och enkel konstruktion

    Funktionsbild

TopContent: ProductGroup (10853)
Default.Master