M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Korundskivekvarnar typ MK (FrymaKoruma)

2017

Korundskivor finns i olika utföranden (kornstorlek) och hårdhet för att optimalt passa till olika produkter. Med den steglöst inställbara malspalten kan önskad produktfinhet uppnås. Typiska användningsområden är finmalning av senap, pigmentsuspensioner och juicer. Kapaciteter från 10 kg/h upp till ca 4.000 kg/h.

  • Enkelt handhavande
  • Hög reproducerbarhet
  • Minimala produktförluster
  • Robust och enkel konstruktion

    Funktionsbild>>

TopContent: ProductGroup (10853)
Default.Master