M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SensoGate® WA 130, helautomatisk

SensoGate WA130, Knick

Enkel plug & play design. En centralt placerad multiplug är kopplad via en enda anslutning till all sköljning, rengöring och kalibreringsmedia och kontroll-luften. Inga ämnen tar sig in och och ger "limit position mechanisms" tillförlitligt skydd.

Sparar tid och pengar

Tack vare den modulära konstruktionen kan enskilda SensoGate®-komponenter enkelt ersättas i endast några få steg. Den väl genomtänkta designen ger tillförlitlig, enkel och snabb service som utförs på plats.

Minskat slitage

Den helt nya lock-gateprincipen separerar flödet i varje läge och underlättar en ytterligare "sealing water function" - utan externa backventiler. Eftersom flödet är blockerat under sondrörelsen, flödar det medföljande sköljvattnet över packningarna i flödesriktningen. Förspända "scraper rings" avlägsnar avlagringar innan de når packningarna.

Överlägsen funktionalitet

Mekaniskt slitage på nedsänkningsröret är den vanligaste orsaken till att konventionella sensor lock-gates misslyckas. Med SensorGate®:s särskilda "gimbaled bearing" hålls nedsänkningsröret flytande och balanseras "in terms of forces". Således, de bärande punkterna som är förspända på O-ringarna absorberar endast axiella krafter och slitaget på packningen reduceras till ett minimum.

 

TopContent: ProductGroup (18550)
Default.Master