M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filternutsch (3V Cogeim)

Ett tryckfilter eller filternutsch består av en cylindrisk behållare med kupat lock där rörverksdriften monteras. Behållaren och filterbotten är mantlade för att kunna värma eller kyla produkten. Filterbotten fästs med bultar eller bajonettkoppling till den cylindriska behållaren. Rörverket är höj- och sänkbart för att kunna slamma upp och tvätta filterkakan. Då filterkakan kramas körs rörverket baklänges för att täta sprickor och kratrar som lätt uppstår vid trycksättning. Fast produkt matas ut genom ett sidoutlopp med hjälp av rörverket.

  • Kan tryck- och vakuumsättas
  • Mobil filterbotten
  • Rörverk med värmning
  • Utlopp kan förses med tätning metall mot metall
  • S-format rörverk med 2 eller 3 armar, kan också göras enligt kundspecifikation
  • CIP-rengöring

Läs mer på 3V Cogeims hemsida

TopContent: ProductGroup (11014)
Default.Master