M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Membranfilter (PCI Membranes)

Membranfiltrering används inom t ex läkemedels-, livsmedels- och kemisk industri för att rena, separera och koncentrera vätskor. Vi kan erbjuda mikro-, ultra- och nanofiltrering samt omvänd osmos med membran i alla kommersiellt tillgängliga format: tub, spiral, keramik och hollow-fibre.

  • Erbjuder alla membranformat
  • Mer än 30 års erfarenhet
  • Möter högt ställda hygienkrav
  • Lab- och pilotanläggningar
TopContent: ProductGroup (8825)
Default.Master