M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Nivå / trycktransmitter serie VG och tillbehör

Nivå/trycktransmitter serie VGSA-VG HT

Nivå/trycktransmitter i 2-trådsutförande med frambyggt membran.

Finns i analogt och smart utförande.

Monteras med speciell montagekoppling alternativt med service- och montageventil PASVE för enkelt underhåll i trycksatta processer.

Datablad serie VG >>>


Tillbehör:

PASVE Montage-och serviceventilSA-PASVE_VG

Montage- och Serviceventil för montage och underhåll i trycksatta system.

Datablad Processkopplingar >>>
TopContent: ProductGroup (8952)
Default.Master