M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Amidplast, PA - Aquanyl

Aquanyl, Nylacast

Aquanyl är ett specialmaterial för våta applikationer och högre krav på dimensionsstabilitet. En blandning av PA6 och PA12 med bättre slagtålighet, hög nötningsbeständighet och låg friktion. Användningsområdet är speciellt inriktat på offshore och marina applikationer. Aquanyl är mycket lättbearbetat, färdiga detaljer tillverkas med mekanisk bearbetning. Vi levererar halvfabrikat och färdiga detaljer.

  • Nötningsbeständigt
  • Låg friktion
  • Fuktiga miljöer
  • Dimensionsstabilt
  • Slagtåligt 
TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master