M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBACERAM® justerbara foils

Fördelar:

  • Kostnadsbesparing
  • Enkel att installera - ingen ombyggnad behövs
  • Optimal aktivitet för ett brett ytviktområde

Funktionalitet:

Aktivitet på viran styrs idag genom att ändra vakuum eller att ändra höjden på foilsen. Den nya höjdjusterbara foilen passar för alla positioner i virapartiet och genom att justera höjden med spindeln justeras aktiviteten på kort tid och med minskad kvalitetsförlust.

Positiv impuls:

Höjden på pulsationen/aktiviteten på viran styr formationen.

TopContent: ProductGroup (28154)
Default.Master