M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filtermoduler

Filtermoduler

Våra filtermoduler används i slutna system, till skillnad från filterark. De är gjorda av antingen ren cellulosa / kiselgurfilterark eller aktivt kol-impregnerade ark. Varje modul innehåller 16 enskilda celler (standard). Varje cell har ett dräneringssystem genom vilken vätskan rinner från utsidan till insidan.

Tillämpningar:

  • Vin
  • Öl
  • Fruktjuice
  • Mineralvatten
  • Drycker
  • Rent vatten
  • Förfilter för skydd av mebranfiltersystem
  • Läkemedel
  • Kosmetika och kemiska produkter
  • Lack
TopContent: ProductGroup (11942)
Default.Master