M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Patronfilter - Cintropur (Airwatec)

Cintropur®-vattenfilter är avsedda för privat och industriell filtrering av ledningsvatten, uppsamling och behandling av regnvatten, källvatten och brunnsvatten, men lämpar sig också för anläggningar för artificiellt regn och bevattningsanläggningar.

Cintropur® erbjuder antingen en mekanisk partikelfiltrering eller en kemisk filtrering genom partikelupptagning med aktivt kol eller desinfektion av vatten genom ultraviolett bestrålning med UV-C-strålar.

Därför ska du välja Cintropur®-vattenfilter:

  • Stora flöden: från 3,5m³/timme till 30m³/timme
  • Låga tryckförluster: stor filtreringsyta
  • Anslutningar: från ¾” till 3"
  • Dubbel reningseffekt: 1. skovelhjul: centrifugaleffekt. 2. filtreringsstrumpa
  • Stort val av filtertäthet: från 5µ till 300µ  (5, 10, 25, 50, 100 – engångs + 150 & 300 - tvättbara)
  • Alla reservdelar är tillgängliga
  • Kulventil för att tömma partiklar
  • Transparent behållare: synlig filterstrumpa
  • O-rings tätningar: inget verktyg behövs
  • Underhåll: Minimal kostnad, miljövänlig. Endast filterstrumpan behöver bytas.
TopContent: ProductGroup (11942)
Default.Master